Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Vor fi respinse toate dosarele prin care deţinuţii şi urmaşii acestora cer despăgubiri Statului Român.

Prin Decizia nr.12 /19.09.2011, pronunţată de instanţa supremă, în dosarul nr. 14/2011, s-a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al României. Recursul a fost formulat pentru că instanţele dădeau soluţii diferite în dosarele privind despăgubirile deţinuţilor politici.

Astfel, s-a stabilit că, urmare a deciziilor Curţii Constituţionale nr.1.358/2010 şi nr.1.360/2010, dispoziţiile art.5 alin. 1 lit. a teza I din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsuri administrative asimilate acestora şi-au încetat efectele şi nu mai pot constitui temei juridic pentru cauzele nesoluţionate definitiv la data publicării deciziilor instanţei de contencios constituţional în Monitorul Oficial.

Aşadar, toate procesele având ca obiect acordarea de daune morale conform Legii nr. 221/2009 aflate pe rolul instanţelor de judecată – tribunale şi Curţi de Apel, precum şi cele aflate la Înalta Curte rămase definitive după data de 15.11.2010 urmează a fi respinse. În judeţul nostru au fost promovate aproximativ 1.000 de cauze având ca obiect Legea nr.221/2009, dintre acestea circa 30 au fost soluţionate până la data de 15 noiembrie 2010.

Prin urmare, doar câţiva oameni au reuşit să obţină despăgubiri pentru suferinţele pricinuite de regimul comunist.

Nina Curiţa