Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Beneficiarii rentei viagere agricole se pot prezenta pentru vizarea carnetelor de rentier începând cu data de 1 martie.Vizarea se va face la APIA Caraş-Severin, potrivit directorului instituţiei, Dumitru Stepanescu. Pentru acest lucru, rentierul se va prezenta personal sau prin mandatar, în baza unei procuri notariale autentice, cu următoarele documente: carnetul de rentier agricol; actul de identitate al rentierului în original sau procură notarială autentificată în original; persoanele pensionate pe caz de boală, gradele de invaliditate I şi II, se vor prezenta şi cu decizia de la comisia de expertiză medicală în original şi copie.

În situaţia în care au intervenit modificări asupra situaţiei terenului (terenurilor) deţinut, arendat sau înstrăinat în anul 2012, rentierii vor prezenta şi documentele în original din care să rezulte aceste modificări înainte de începerea perioadei de vizare.

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În acest caz, renta datorată acestuia în anul respectiv poate fi încasată de moştenitorii săi, care se vor prezenta la centrul APIA Caraş-Severin şi cu actul de succesiune (certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula „definitivă şi irevocabilă“, certificat de calitate de moştenitor).

Roxana Bălan Nafiru

Adaugă comentariu