Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Dacă nu beneficiază de gratuitate, persoanele interesate pot beneficia de plata cursurilor în rate…

De regulă, şomerii, dar şi cei înregistraţi ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, beneficiază de gratuitate atunci când urmează cursuri de calificare organizate prin agenţiile de şomaj. În caz contrar, însă, plata se poate face chiar şi în… rate. În acest caz, prima rată, echivalând cu 50% din contravaloarea cursului, trebuie achitată la începutul programului de formare.

Iar cursurile chiar sunt necesare celor care nu-şi regăsesc meseria pe lista locurilor de muncă vacante, o nouă calificare sporindu-le şansele de angajare. În Caraş-Severin, şomerii interesaţi pot apela la serviciile oferite gratuit de Centrul de Formare Profesională al AJOFM din Caraş-Severin. Acesta este acreditat să organizeze cursuri (cu diplome recunoscute pe piaţa muncii) în meseriile de brutar, barman, cofetar-patiser, contabil, electrician exploatare reţele de medie şi joasă tensiune, frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, inspector resurse umane, instalator tehnico-sanitare şi gaze, lucrător-finisor în construcţii, operator introducere, validare şi prelucrare date, ospătar-chelner-vânzător în unităţi alimentare, precum şi de zidar-pietrar-tencuitor.

Pentru înscrierea la cursuri este necesară prezentarea, în copie şi original, a următoarelor documente: carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie (dacă este cazul), diploma de studii (ultima formă de învățământ absolvită), precum şi o adeverinţă din care să rezulte că solicitantul este apt de muncă pentru meseria pentru care se cere calificarea (doar în original).

Antoniu Mocanu

Adaugă comentariu