Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Şi în 2015, până cel târziu în 25 mai, contribuabilii pot decide ce va face statul cu un procent de 2% din impozitul pe anul trecut.

Şi anul acesta, persoanele care au obţinut venituri din salarii pot alege ce se va întâmpla cu două procente din impozitul aferent anului precedent. Potrivit Codului Fiscal, contribuabilii pot decide, până la data de 25 mai inclusiv, care va fi destinaţia unei sume reprezentând cel mult 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii. Banii pot fi redirecţionaţi pentru susţinerea entităţilor nonprofit care funcţionează legal, a unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private. Pentru acest lucru este necesară completarea şi depunerea formularului 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ“.

Tot potrivit Codului Fiscal, contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe: venitul net anual din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole; câstigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise; câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, prin completarea şi depunerea formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România“.

Formularele 200 şi 230 se pot obţine direct de la sediul unităţilor fiscale sau pot fi descărcate de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala, www.anaf.ro. Cele două formulare se pot depune şi on-line. Transmiterea electronică se face la adresa www.e-guvernare.ro, însă numai în cazul în care contribuabilul dispune de un certificat digital calificat. Cei care deţin astfel de certificate pot transmite formularele şi pentru alţi contribuabili, prin înregistrarea ca imputerniciţi fiscali, urmând procedura de înregistrare a documentaţiei şi a formularului 150 la organul fiscal.

Cei care nu au posibilitatea transmiterii on-line, pe bază de certificat digital, o pot face în forma clasică, pe suport de hârtie, fie prin depunerea directă, la registratura organului fiscal, fie la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

Adaugă comentariu