Caraş-Severin, Romania

CARAȘ-SEVERIN – Prin modificarea legii, persoanele cu amputaţii nu vor mai fi umilite în fiecare an pentru a fi reevaluate de către comisiile de specialitate.

Proiectul senatorului de Caraş-Severin Ionuţ Chisăliţă, prin care a solicitat modificarea Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, a trecut luni, 11 martie 2019, de Senat cu unanimitate de voturi. Este vorba de modificări şi completări ale acestei legi prin care, în sfârşit, se face o îndreptare morală, întrucât nimănui nu-i poate creşte la loc un picior sau o mână amputată, într-un an. Astfel, în articolul unic pentru modificarea legii se arată: Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, se modifică și va avea următorul cuprins: 1. Alineatul 1 al articolului 85 se completează și va avea următorul cuprins: „Art. 85 – (10)Criteriile medicopsihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap sunt aprobate prin ordin comun al ministrului Muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului Sănătăţii. Elaborarea criteriilor medicopsihosociale se bazează pe principiul nediscriminării, neținându-se cont de data apariției diagnosticului“; 2. După alineatul (1) al articolului 87 se introduce un nou alineat, alin. (12), care va avea următorul cuprins: „Art. 87 – (12)Pentru persoanele cu handicap a căror afecţiune a generat amputarea membrelor, Comisia de evaluare va stabili un termen permanent de valabilitate a certificatului fără a fi necesară prezentarea acestora la reevaluările periodice, cu excepția reevaluării în cazul în care se solicită acest lucru ca urmare a agravării condiţiei lor medico-psihosociale“; Art. 89. După alineatul (1) al articolului 89 se introduce un nou alineat, alin. (12), care va avea următorul cuprins: „(11) Pentru persoanele cu handicap a căror afecţiune a generat amputarea membrelor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora programul individual de reabilitare şi integrare socială a adultului cu handicap și de a-l trimite medicului de familie în vederea monitorizării respectării măsurilor cuprinse în program“.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76 alineatul (1) din Constituţia României, republicată. Despre votul favorabil al colegilor senatori, Ionuţ Chisăliţă a declarat: „Senatul a votat «Pentru» cu unanimitate de voturi un proiect pe care l-am inițiat și care își propune să rezolve problema persoanelor cu amputații. Această inițiativă vizează stabilirea de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, a unui termen permanent de valabilitate a certificatului de încadrare în grad și tip de handicap pentru persoanele a căror afecțiune a generat amputația membrelor, fără a mai fi necesară prezentarea acestora la reevaluările periodice. Monitorizarea o va face medicul de familie. Mă bucur că inclusiv Ministerul Muncii a avizat favorabil acest proiect, ceea ce mă face să cred că și Camera Deputaților va vota «Pentru». Prin acest proiect, acele situații umilitoare prezentate la «Știri» , cu oameni având amputații, târâți la comisii, vor dispărea!“, a adăugat senatorul reşiţean.

În expunerea de motive, Chisăliţă a invocat valorile esenţiale din noua paradigmă a Cartei Drepturilor Omului, adoptată de ONU în 2006, semnată şi de România în 2007, prin această schimbare fiind legiferate măsuri pentru combaterea discriminării persoanelor cu dizabilităţi. De asemenea, a adus argumente de ordin moral, între care menţionează „situaţiile complet absurde şi de un ridicol trist în care persoane cu membre amputate sunt chemate la reevaluări!“.

În România, numărul celor care au suferit diverse amputaţii ale membrelor se ridică în acest moment la aproximativ 14.000 de persoane.

Adaugă comentariu