Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Ministerul Agriculturii le cere fermierilor care practică agricultura ecologică să se înregistreze anual.

APIA le reaminteşte potenţialilor beneficiari că cererile pentru ajutorul specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică pentru anul 2013 se depun în perioada 1 septembrie – 15 octombrie a.c. Ajutorul se acordă pentru exploataţiile din producţia vegetală şi animalieră care sunt înregistrate în perioada de conversie (trecerea de la agricultura convenţională la cea ecologică – n.r.).

Beneficiarii ajutorului vor depune o singură cerere, fie pentru o exploataţie din producţia vegetală, fie numai pentru una din speciile din producţia animalieră sau numai pentru o exploataţie din apicultură. De asemenea, cei care solicită ajutor specific pentru păşuni permanente (păşuni şi fâneţe) şi nu deţin animale crescute în sistem ecologic, trebuie să depună copii de pe facturile fiscale, din care să rezulte că livrează furajele în conversie, recoltate de pe păşune, unui crescător de animale înregistrat în sistemul de agricultură ecologică, sau o copie de pe contractul încheiat cu un crescător de animale înregistrat în sistemul de agricultură ecologică pentru utilizarea păşunii respective. În acest sens, beneficiarul depune şi o copie de pe fişa de înregistrare a crescătorului de animale căruia îi livrează furajele sau cu care a încheiat contractul

APIA mai precizează că, la dosar, solicitantul trebuie să mai depună şi angajamentul prin care acesta se obligă să se menţină în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de cinci ani, de la data solicitării sprijinului financiar. De acest ajutor beneficiază persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau familiale constituite conform O.U.G. nr. 44/2008, precum şi persoanele juridice care îndeplinesc cumulativ mai multe condiţii.

De reţinut că fermierii care solicită ajutorul specific trebuie să se înregistreze anual în sistemul de agricultură ecologică, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia Judeţeană Agricolă Caraş-Severin, şi să deţină un contract încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare, acreditat pe teritoriul Uniunii Europene şi aprobat de către Ministerul Agriculturii.

Roxana Bălan Nafiru

Adaugă comentariu