Caraş-Severin, Romania

CARAŞ-SEVERIN – Buletinele biometrice vor conţine noi date, în plus faţă de cele cunoscute deja, cum ar fi numele, vârsta sau sexul. Noile acte de identitate vor putea, de anul viitor, să ţină loc chiar de carduri naţionale de sănătate. Astfel, calitatea de asigurat poate fi verificată prin simpla prezentare a actului de identitate.

Începand cu anul 2014, cărţile de identitate vor include şi datele aferente cardului naţional de asigurări de sănătate, se arată în Legea nr. 235/2013 publicată recent în Monitorul Oficial şi intrată în vigoare la începutul acestei săptămâni. „Cartea de identitate conţine date în format tipărit sau în format inscripţionat prin tehnici speciale, date în format electronic, date aferente cardului naţional de asigurări sociale de sănătate (…) precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă”, se arată în Monitorul Oficial.

Acest lucru înseamnă că, pe lângă datele personale prevăzute deja de lege (nume şi prenume, sex, cetăţenie, data şi locul naşterii, semnătura olografă, fotografia, CNP şi adresa de domiciliu a titularului), cartea de identitate va conţine şi următoarele informaţii aferente cardului de sănătate: numele, prenumele, precum şi codul numeric personal ale asiguratului; codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate; numărul de identificare al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate.

În plus, în mediul de stocare electronică ce asigură funcţionalitatea CI ca şi card naţional de asigurări sociale de sănătate, vor fi înscrise şi: diagnostice medicale cu risc vital şi boli cronice; grupa sanguină şi Rh; acceptul exprimat, în timpul vieţii, pentru prelevarea de organe, ţesuturi şi celule, după deces; medic de familie: nume, prenume, date de contact. Legea nr. 235/2013 stabileşte că inclusiv noile buletine electronice vor conţine datele aferente cardului de sănătate. Dacă în aceste zile, potrivit programului-pilot al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a început distribuţia celor 200 de carduri de sănătate către zece medici de familie din judeţul Arad, intenţia de introducere a datelor pe buletin pare redundantă, fiind deja două finanţări pentru acelaşi lucru.

„Pe lângă faptul că cele 200 de carduri nu pot arăta ritmicitatea prezentării pacientului şi adresabilitatea acestuia, aşa cum ne-a informat Casa Naţională, până la finalul acestui an vom primi şi în Caraş-Severin cardurile. Informaţiile amintite arată că anul acesta vor ajunge în judeţe aproximativ şapte milioane de carduri de sănătate, distribuite alfabetic (după iniţiala judeţului). Asta înseamnă că în prima treime a cardurilor se regăseşte şi judeţul nostru”, ne-a declarat dr. Laurenţiu Mărţuică, medicul şef al Casei de Asigurări de Sănătate Caraş-Severin. Prin urmare, deşi s-a decis introducerea datelor pentru sănătate şi în buletine, se continuă şi distribuirea cardurilor propriu-zise.

Flavius Rotariu

Adaugă comentariu