Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Pentru anul şcolar 2012-2013, admiterea se face conform metodologiei de anul trecut. După finalizarea şi promovarea examenelor de Evaluare naţională, absolvenţii ciclului gimnazial se vor îndrepta spre liceul dorit.

Conform calendarului de admitere în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2012-2013, în 4 iulie va fi afişată în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, lista candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere iar în 5 iulie se vor elibera fişele de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la admitere în alt judeţ.

În perioada 6-8 iulie se desfăşoară repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi, iar în 9-11 iulie este programată înscrierea şi repartizarea în învăţământul special. 5–8 iulie este perioada pentru completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii şi introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere.

Fişele editate pe calculator vor fi verificate de către părinţi şi candidaţi în intervalul 6–9 iulie iar în 14 iulie se va desfăşura repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012-2013.

În 16 iulie, fiecare unitate de învăţământ liceal va afişa lista candidaţilor repartizaţi în liceul respectiv, urmând ca până în 26 iulie să fie depuse dosarele de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi. Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012-2013, se face în intervalul 23-24 iulie, urmând ca în perioada 24-26 a aceleiaşi luni să se desfăşoare repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012–2013, pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă.

Adaugă comentariu