Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA – Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin. Compartiment Valorificare Bunuri. Nr. 4561/17 02 2017.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin, cu sediul în localitatea Reşiţa, Str. Valea Domanului, nr. 2, anunţă: Licitaţia comisionului pentru valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, conform O.G. nr. 14/2007, şi H.G. nr. 731/2007, art. 25, alin. (1), bunuri ce pot fi valorificate în regim de consignaţie, precum şi prin societăţi comerciale tip consignaţie, pe baza principiului licitării comisionului în cadrul limitei de 0,5 – 25% din valoarea bunurilor. 1. Actele necesare pentru prezentarea la licitaţie sunt următoarele: – Înscrierea la licitaţie pe baza unei cereri; – Oferta de comision (în plic sigilat); – Copie Cod Unic de înregistrare; – Actul Constitutiv al societăţii; – Dovada deţinerii spaţiului pentru valorificarea bunurilor; – Dovada emisă de creditorii fiscali că societatea nu are obligaţii fiscale restante; Documentele se vor depune la secretariatul A.J.F.P. Caraş – Severin din localitatea Reşiţa, Str. Valea Domanului, nr. 2; 2. La stabilirea comisionului comisia de licitaţie trebuie să aibă în vedere următoarele criterii: – vadul comercial al consignatarului; – volumul de marfă care poate fi preluat pentru valorificare; – respectarea obligaţiilor privind plata contravalorii bunurilor sau plata în avans. Licitaţia va avea loc în data de 21 03 2017, ora 12.00, la sediul A.J.F.P. Caraş – Severin, din localitatea Reşiţa, Str. Valea Domanului, nr. 2. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi la sediul A.J.F.P. Caraş-Severin, etajul 2, cam. 209 sau la telefon 0255.210522, int. 156.

Adaugă comentariu