Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA – Municipiul Reşiţa, titular al  proiectul  “Lucrări de amenajare a 20  de platforme subterane de colectare deșeuri menajere în municipiul Reșița”,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată:  fără evaluarea impactului asupra mediului,  pentru proiectul “Lucrări de amenajare a 20  de platforme subterane de colectare deșeuri menajere în municipiul Reșița“, propus a fi amplasat în municipiul Reșița,  județul Caraș-Severin.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, şi vineri, între orele 0900 – 1300, precum și la următoarea adresă de internet  http://apmcs.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 06.08.2018.

PRIMAR,

POPA Ioan

Adaugă comentariu