Caraş-Severin, Romania

ORAVIȚA – Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin. Serviciul Fiscal Orășenesc Oravița. Dosar de executare nr. 720/2009. Nr. 239/15.03.2017.

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna martie, ziua 15. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 14, luna aprilie, anul 2017,ora 10.00, la sediul Serviciului Fiscal Orășenesc Oravița, din localitatea Oravița, str. Emanoil Gojdu, nr. 43 – 45, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. Ecologica Oravița S.R.L., cu sediul în localitatea Oravița, str. 1 Decembrie 1918, nr. 60, jud. Caraș-Severin, cod unic de înregistrare fiscală 23049658,licitația I – a: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturi reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Tractor FT 754, marca Foton, tipul FT 754,an fabricație 2012, culoare roșu și negru, serie șasiu FTTA54A1TCY000303, nr. înmatriculare Oravița 348, cilindree motor diesel 2340 cmc, în stare de funcționare, situat în Oravița, Centura Oravița – Bozovici – Stația de transfer, jud. Caraș-Severin, Drept de gaj constituit în favoarea S.F.O. Oravița, conform P.V. sechestru nr. 1/20.02.2017, 41.000 lei, 19%; Remorcă basculantă R3a, marca Rembi (remorcă agricolă),tipul AT2RT6, an fabricație 2012, culoare roșu, nr. înmatriculare Oravița 438, serie șasiu XB9AT20641P141407, în stare de funcționare, situată în Oravița, Centura Oravița – Bozovici – Stația de transfer, jud. Caraș-Severin, Drept de gaj constituit în favoarea S.F.O. Oravița, conform P.V. sechestru nr. 1/20.02.2017, 18.800 lei, 19%; Autoturism Dacia Logan, tipul LSDAA, an fabricație 2005, culoare gri metalizat, nr. înmatriculare CS-O4-SFL, nr. identificare UU1LSDAAH32730131, cilindree motor benzină 1390 cmc, în stare de funcționare, situat în Oravița, Centura Oravița – Bozovici – Stația de transfer, jud. Caraș-Severin, Drept de gaj constituit în favoarea S.F.O. Oravița, conform P.V. sechestru nr. 1/20.02.2017, 6.800 lei, 19%; Încărcător frontal ,tipul Util 800, an fabricație 2012, culoare negru, în stare de funcționare, situat în Oravița, Centura Oravița – Bozovici – Stația de transfer, jud. Caraș-Severin, Drept de gaj constituit în favoarea S.F.O. Oravița, conform P.V. sechestru nr. 1/20.02.2017, 16.100 lei, 19%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoare adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ pașaport; h). declarație pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului S.C. Ecologica Oravița S.R.L.. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: …. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: …. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0255.572.256. Data afișării: 03.04.2017.

Adaugă comentariu