Caraş-Severin, Romania

OȚELU ROȘU – Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin. Serviciul Fiscal Orăşenesc Oţelu Roşu. Dosar de executare nr. 789. Nr. 628/31.01.2017.

Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2017, Luna Ianuarie, Ziua 31. În temeiul art. 250, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 03, luna Martie, anul 2017, orele 11.00, la sediul Serviciului Fiscal Oţelu – Roşu din localitatea Oţelu – Roşu, strada Haţegului, nr. 110, se vor vinde prin licitaţie (-1-) următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Dafidan Trans SRL, cu sediul în localitatea Băuţar, nr. 346, judeţ Caraş-Severin, CUI 15502382: – Autotractor Daf FT95XF530380SSC, CS 05 JHK, an fabricaţie 2002 – civ. E307804, culoare alb. Preţ de pornire stabilit, pentru licitaţia 1-a este de 31.700 lei (exclusiv T.V.A); – Autoturism Audi A8 2,5 TDI, CS 01 DAF, an fabric. 2002, civ. D937039, culoare gri. Preţ pornire stabilit pentru licitaţia l-a este de 14.200 lei (exclusiv T.V.A.); – Autotractor Daf FT95-360 350 ATI – CS 04 HCE, an fabric. 1995, civ. C966804, culoare gri. Preţ de pornire stabilit pentru licitaţia l-a este de 34.700 lei (exclusiv T.V.A.); – Semiremorcă Trouillet st3380A cs05, an fabric. 1998, civ. G641986, culoare verde. Preţul de pornire stabilit pentru licitaţia l-a, este de 8.000 lei (exclusiv T.V.A.). Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintăpe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante la bugetul de stat şi la bugetul local, declaraţie pe proprie răspundere (autentificată) a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului SC Dafidan Trans SRL, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 – 261 din Legea nr. 227/2015, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 227/2015, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0255.530964. Data afişării: 17.02.2017.

Adaugă comentariu