Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislaţiei privind regimul juridic al incompatibilităţilor de către Anatoli Liber, consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Caraş-Severin. Informaţiile se regăsesc într-un comunicat oficial postat miercuri pe site-ul ANI.

Consilierul judeţean este şi director general şi preşedintele consiliului de administraţie AquaCaraş.

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerinţele legii referitoare la înştiinţarea persoanelor evaluate, Anatoli Liber fiind informat despre declanşarea procedurii de evaluare (confirmare de primire din data de 9 mai 2011). Prin intermediul adresei nr. 122777/G/I.I./28.11.2011, lui Anatoli Liber i-au fost aduse la cunoştinţă elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. La data de 4 mai 2011, Anatoli Liber a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere“, se specifică în comunicatul ANI.

În urma evaluărilor demarate la 27 mai 2011, s-au constatat următoarele: Anatoli Liber se află în stare de incompatibilitate, începând cu data de 22 septembrie 2008, întrucât, simultan cu deţinerea calităţii de consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, deţine şi funcţiile de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, respectiv de Director General în cadrul S.C. AquaCaraş S.A., încălcând, astfel, prevederile art. 88, alin. 1, lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulterioare. La data de 22 iunie 2008, Anatoli Liber a fost validat în funcţia de consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Caraş-Severin. Începând cu data de 22 septembrie 2008, Anatoli Liber deţine, în cadrul S.C. AquaCaraş S.A., funcţiile de director general şi de preşedinte al Consiliului de Administraţie.

„Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislaţiei privind regimul juridic al incompatibilităţilor, deoarece, conform dispoziţiilor legale, funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general etc. la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului judeţean respectiv…“, se mai precizează în poziţia oficială a Agenţiei Naţionale de Integritate.

Adaugă comentariu