Caraş-Severin, Romania

Învață oricând, oriunde și în ritmul tău! S-a dat startul pentru înscrieri la concursul de ADMITERE 2019 – cursuri în regim ID și IFR!

Întâlnirile la universitate sunt programate numai în zilele de weekend iar tutorizarea se face printr-o platformă virtuală – Campusul Virtual al UPT.

Cursurile și cadrele didactice, competențele, titlul și profesia sunt aceleași cu cele desfășurate în cadrul programelor de studii la forma de învățământ la zi.

Universitatea Politehnica Timișoara, prin Centrul ID/IFR și e-Learning (CeL) organizează și desfășoară, în perioada următoare, admiterea pentru programele de studiu în regim de învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă.

ADMITERE 2019

Informatică: informaticieni – 3 ani de studiu, învățământ la distanță, în colaborare cu Facultatea de Automatică și Calculatoare – 100 locuri

Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații: ingineri – 4 ani de studiu, învățământ la distanță, în colaborare cu Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale – 50 locuri

Comunicare și Relații Publice: licență – 3 ani de studiu, învățământ la distanță, în colaborare cu Facultatea de Științe ale Comunicării – 75 locuri

Tehnologia Construcțiilor de Mașini: licență – ingineri – 4 ani de studiu, învățământ cu frecvență redusă, în colaborare cu Facultatea de Mecanică – 60 locuri

Programele de studiu sunt acreditate de către ARACIS și conferă o diplomă similar ca și în cazul studiilor la forma de învățământ cu frecvență, diplomă de studii superioare de licență în forma de învățământ la distanță/cu frecvență redusă. (conform cu HG607/2014)

Calendar

 • Înscriere candidați: 01 iulie 2019 – 22 iulie 2019, ora 14.00
 • Concurs de dosare: 22 iulie 2019
 • Rezultatele concursului: 23 iulie 2019, ora 10.00
 • Confirmări Runda I: 23 iulie 2019, ora 10.00 – 25 iulie 2019, ora 16.00
 • Afișare Runda II: 26 iulie 2019, ora 10.00
 • Confirmări Runda II: 26 iulie 2019, orele 10.00 – 18.00
 • Rezultatele finale: 26 iulie 2019, ora 20.00

Preînscrieri

Înscrierea online (preînscrierea) pentru specializările învățământ la distanță (ID) și învățământ cu frecvență redusă (IFR) se efectuează în perioada 6.05.2019 – 1.07.2019.

În această etapă, candidații care doresc să participe la preînscrieri, să evite aglomerația din timpul sesiunii de admitere, își pot depune dosarul la secretariatul Centrului ID/IFR și e-Learning. Finalizarea procesului de preînscriere și înscriere se realizează unitar pentru toți candidații, conform calendarului, în data de 22 iulie 2019.

Preînscrierile se desfășoară la sediul Centrului ID/IFR și e-Learning – CeL Bd. Pârvan nr. 2B, et. 4 camera C407 (Clădirea Bibliotecii, intrarea laterală dinspre clădirea Electro, lângă bariere) – de luni până vineri, între orele 9:00 – 14:00!

Tel: 0256 403 300

E-mail: [email protected]

Metoda de învățământ

Diploma de licență acordată la finalul studiilor este identică cu cea de la forma de învățământ de zi, singura diferență fiind menționarea formei de învățământ. Curricula, cursurile sunt identice cu cele de la forma de învățământ de zi, iar tutorizarea va fi efectuată de către aceleași cadre didactice care desfășoară cursuri la forma de învățământ de zi.

Avantaje ale desfășurării cursurilor prin învățământ la distanță:

 • cursuri desfășurate online prin platforma Campus Virtual al UPT (www.cv.upt.ro)
 • administrare online note și teme/proiecte
 • comunicare și suport online cu cadrele didactice și secretariat
 • întâlniri față-în-față, în Timișoara (sâmbăta și duminica) pentru seminar, laborator sau proiect. În perioada sesiunii, examenele se vor programa în fiecare weekend (1-2 examene pe weekend).

Studenții ID/IFR beneficiază de suport complet online pe durata studiilor, prin intermediul Campusului Virtual: materiale de curs, teme și activități, note examene, comunicare și interacțiune directă.

Specializări

Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații

Absolvenții acestei specializări vor deveni specialiști de înaltă performanță și competență cu o bună pregătire fundamentală în domeniul electronicii și telecomunicațiilor, dar în egală măsură pregătiți și în domenii conexe, astfel încât să se integreze rapid în economia de piață.

Ei vor beneficia de pregătire de înalt nivel în domenii de actualitate pe piața muncii: transmisii integrate de date și voce, tehnologii audio-video și multimedia, programare web, rețele de telecomunicații, telefonie fixă și mobilă, dezvoltare de aplicații online.

O serie de cursuri permit studenților să aprofundeze domenii specifice cum ar fi sisteme integrate de telecomunicații, rețele de comunicații sau multimedia. Studenții în an terminal au posibilitatea de a realiza lucrarea de diplomă în străinate sau în colaborare cu firme importante din domeniu. Inginerii specialiști în electronică și telecomunicații pot deveni: specialiști în telecomunicații mobile, dezvoltatori de rețele de comunicații, calculatoare sau de centrale, dezvoltatori de aplicații audio-video, dezvoltatori multimedia sau aplicații Web.

Toți absolvenții ultimelor generații și-au găsit locuri de muncă în domeniu.

Informatică

Absolvenții acestei specializări vor deveni specialiști informaticieni. Informaticianul în formare trebuie să poată găsi soluții complete pentru problemele practice de prelucrare a datelor și pe baza conceptelor generale ale informaticii și științei calculatoarelor. Pentru aceasta trebuie să stăpânească pe lângă bazele teoretice ale informaticii și posibilitățile utilizării practice a acestora. El/ea va trebui să cunoască și să înțeleagă un spectru larg de aplicații din tehnică, respectiv economie.

Informaticianul găsește un larg domeniu de activitate în diverse domenii ale tehnicii și economiei.

Ei vor beneficia de pregătire de înalt nivel în domenii de actualitate pe piața muncii: medii de programare, dezvoltare și administrare sisteme informatice, administrare de rețea, dezvoltare de aplicații web.

Diploma de informatician oferă posibilitatea de a exercita o gamă largă de ocupații în acest domeniu, cum sunt: dezvoltatori și administratori de sisteme informatice, specialiști în securitatea calculatoarelor, analiști de programe, administratori de rețea, specialiști în asigurarea calității software și testare, administratori de site-uri Web, dezvoltatori de aplicații Web, profesori de informatică.

Comunicare și relații publice

Pentru Comunicare și relații publice (CRP) în regim de învățământ la distanță (ID) competențele, calificările și diplomele conferite sunt identice cu cele oferite de specializarea la forma de învățământ cu frecvență Comunicare și relații publice, domeniul de licență Științe ale Comunicării. Titlul profesional care se acordă absolvenților la finalizarea studiilor este de “Licențiat în științe ale comunicării”.

Programul de studii Comunicare și relații publice – învățământ la distanță formează absolvenți capabili să activeze ca specialiști în domeniul comunicării și al relațiilor publice pentru activități specifice ocupației, desfășurate în instituții, societăți comerciale, organizații politice, organizații non-guvernamentale etc.: specialiști în comunicare și relații publice, specialiști în relațiile cu presa, purtători de cuvânt, consultanți în comunicare și relații publice, consultanți resurse umane, asistenți manager, referenți, mediatori lingvistici.

La finalizarea ciclului de licență (3 ani de studii), absolvenții vor deține competențe și abilități în crearea și gestionarea imaginii organizațiilor, în medierea și negocierea relațiilor, în producerea de mesaje scrise și orale în limba română și în două limbi de circulație internațională (engleză, franceză, germană).

Tehnologia Construcțiilor de Mașini

Specializarea Tehnologia Construcțiilor de Mașini (TCM) definește o profesie adaptată evoluției economice prezente și viitoare, conectată la practica europeană și mondială, în care inginerului mecanic, pe lângă instruirea tehnică de bază de profil Inginerie Industriala, i se formează competențe operaționale pentru sectorul productiv în general dar și pentru sfera serviciilor și de promovare produs.

Profilul profesional al inginerului TCM oferă absolvenților noștri posibilități diversificate de integrare pe piața muncii în sectoare industriale sau de prestări de servicii cum ar fi: producția de componente, subansambluri sau produse industriale sau manufacturiere, pentru industria de autovehicule (automotive), energetică, transporturi aeriene, navale sau feroviare, echipamente industriale, produse electrocasnice, aparate de măsură și control, mecanică auto, întreținere și reparații în domeniul mecanic.

Informații suplimentare:

Website , pe pagina de Facebook, Twitter sau YouTube.

Contact

Centrul ID/IFR si e-Learning, Bv. Vasile Parvan, Nr. 2 B – Etaj IV, sala C407 Timișoara, tel: 0256 403300 sau 0256 404692; E-mail: [email protected].

Advertorial!