Caraş-Severin, Romania

CARAȘ-SEVERIN – Programul este destinat instalării de panouri fotovoltaice,  iar în Caraş-Severin sunt două societăţi comerciale care au fost validate ca instalatori autorizaţi pentru montarea acestora. Suma alocată pentru Regiunea Vest, din care fac parte judeţele Caraş-Severin, Arad, Timiş şi Hunedoara, este de 52.200.000 lei.

Site-ul pentru înscrierea persoanelor fizice a devenit operaţional începând de marţi 10 septembrie, însă încă din 26 august, lista cu instalatorii aprobaţi în cadrul programului a fost publicată pe site-ul AFM, iar instalatorii validaţi în cadrul Programului ,,Casa Verde Fotovoltaice” au semnat deja contractele de participare în perioada 2 – 6 septembrie 2019. Pentru judeţul Caraş-Severin, au semnat contracte cu Agenţia Fondului de Mediu două societăţi comerciale: SC Electro Consult Caraş SRL şi SC East West Expertise SRL, ale căror date de identificare şi contact apar pe site-ul AFM, la secţiunea „Lista instalatorilor validaţi în cadrul programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice“. Toate formalităţile persoanelor fizice în legătură cu programul se realizează prin intermediul instalatorilor validaţi. Prin urmare, nu este suficientă obţinerea documentelor în termenele prevăzute în ghidul de finanţare, ci în termenele respective este necesară prezentarea acestora la instalatorii validaţi şi încărcarea în aplicaţia informatică. Pentru un imobil, solicitantul poate depune o singură cerere de finanţare în cadrul programului,, Casa Verde”.

Documentele necesare înscrierii în acest program sunt următoarele: cererea de finanţare (anexa 3 la ghidul de finanţare), actul de identitate al solicitantului, certificatul de atestare fiscală privind plata obligaţiilor către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministrului Finanţelor Publice, certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale, emis pe numele solicitantului în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul. Toate documentele solicitate trebuie să fie în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizată. Extrasele de carte funciară nu trebuie să fie mai vechi de 30 de zile, iar imobilul în cauză nu trebuie să fie grevat de sarcini sau să facă obiectul unui litigiu în instanţă. Pentru fiecare proiect eligibil, solicitantul poate primi 20.000 de lei, indiferent de costul instalaţiei, diferenţa urmând să fie suportată de către acesta.

Conform datelor Ministerului Mediului, prin bugetul alocat pentru acest program vor putea fi finanţate proiecte pentru circa 33.000 de unităţi locative. Bugetul alocat este de 656 de milioane de lei, din care 536 de milioane de lei prin Programul Operaţional Regional (POR) şi 120 de milioane de lei, de la AFM. Prin accesarea programului, pot fi instalate sisteme de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională.

N.M.

 

 

Adaugă comentariu