Caraş-Severin, Romania

ANINA – Statutul femeii angajate încă este afectat de prejudecăţi, de mentalităţi nejustificate.


Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună“ a organizat joi 23 februarie 2012, în Cabinetul de Consiliere şi Orientare din cadrul Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 1 Anina un eveniment de informare cu privire la drepturile angajaţilor pe piaţa muncii. Evenimentul face parte din cadrul proiectului 52040 „Împuternicirea femeilor rome pe piaţa muncii“ cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Evenimentul multiplicator de informare de la Anina a reunit 40 de femei cu statut de angajat ca îngrijitoare, mediatoare sociale, sanitare şi şcolare, învăţătoare, dintre care 13 de etnie romă, care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Reşiţa, oraşele Oraviţa şi Anina.

Aşa cum s-a putut constata, problemele discriminării etnice şi de gen sunt comune şi din păcate, încă prezente pe piaţa muncii din judeţul nostru. Dezbaterile care au urmat prezentării generale a proiectului şi a Agenţiei „Împreună“, realizată de expertul multiplicator pentru judeţul Caraş-Severin, Laura-Adriana Munteanu, precum şi al filmului având ca titlu mesajul proiectului – „Priveşte-mă aşa cum sunt!“ au scos în evidenţă faptul că, deşi s-au făcut unele progrese, statutul femeii angajate este afectat de prejudecăţi, de mentalităţi nejustificate pentru nivelul actual al unei societăţi care se doreşte modernă, tolerantă şi, nu în ultimul rând, eficientă în satisfacerea nivelului de trai al membrilor săi.

Printre invitaţii prezenţi la eveniment au fost: conf. univ. dr. Loredana Dobrot şi asist. univ. dr. Alina Constantin, de la Universitatea Eftimie Murgu din Reşiţa, Mihai Sitariu, vicepreşedintele judeţean al CNSLR „Frăţia“, Nicolae Radu, viceprimarul Oraşului Anina, prof. Livius Corneliu Albu, directorul Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 1 Anina, gazda primitoare a evenimentului şi cei doi reprezentanţi ai Agenţiei „Împreună“, Cristina Fiţ-asistent PR şi Cosmin Şerban-asistent proiect.

Temele dezbătute în această conferinţă s-au dovedit interesante şi pentru numeroşii reprezentanţi din mediul universitar, sindical sau al organizaţiilor neguvernamentale care s-au alăturat evenimentului. Tonul grav al discuţiilor purtate, justificat prin gravitatea aspectelor vizate-discriminarea femeilor pe piaţa muncii, în dublă ipostază în cazul femeilor rome – a fost „îndulcit“ de flerul organizatorilor, care au oferit la începutul evenimentului un mărţişor pentru fiecare femeie prezentă. „Sigur că o astfel de manifestare nu rezolvă problema discriminării femeilor pe piaţa muncii, inclusiv a celor de etnie romă şi nici nu-şi propune aceasta. Trebuie să dea însă speranţa că stă în puterea lor să schimbe situaţii de fapt, mentalităţi şi credinţe, astfel încât viitorul să le aparţină în egală măsură cu a celorlalţi membri ai societăţii“, a spus Laura Adriana Munteanu.

Lidia Almăjanu

Adaugă comentariu