Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Cererile privind ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură, în trimestrul IV, se depun până la 31 ianuarie, inclusiv.

Banii se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1.000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură. Astfel, beneficiarii sprijinului trebuie să depună cererile trimestriale de solicitare a ajutorului de stat alături de o situaţie centralizatoare a cantităţilor de motorină achiziţionate în trimestrul respectiv, precum şi documentele prevăzute de Ordinul MADR nr. 1229/2013, cu modificările şi completările ulterioare, informează APIA.

Potrivit acestui ordin, „cantitatea de motorină nu poate depăşi 40% din cantitatea totală calculată şi stabilită conform acordului prealabil rectificativ pentru cererile de acord prealabil pentru finanţare aferente anului agricol 2013-2014″. În cazul în care documentele justificative privind achiziţia de motorină anexată la cererea de plată trimestrială pentru rambursare aferentă anului 2013 nu acoperă cantitatea calculată şi stabilită prin acordul prealabil rectificativ pentru anul 2013, diferenţa se reportează pentru anul 2014.

Beneficiarii care, prin înscrierea sau atestarea de date nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului de stat, au încasat sume de la bugetul de stat în mod necuvenit nu mai beneficiază de ajutor pentru o perioadă de trei ani. Totodată, sumele care reprezintă ajutor necuvenit se vor recupera de la beneficiarii săi.

Cantităţile de motorină ce beneficiează de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare se stabilesc prin ordin al ministrului cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, cu încadrare în prevederile bugetare aprobate.

Roxana Bălan Nafiru

Adaugă comentariu