Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Acum două decenii, din iniţiativa unui grup de preoţi de diferite confesiuni din Reşiţa, s-a purces la un nou drum de apropiere a bisericilor creştine istorice.Citind DEX-ul, vom găsi pentru cuvântul ecumenism următoarea explicaţie: Mişcare de refacere a unităţii universale a Bisericilor creştine, cu respectarea autonomiei lor, pe calea acordurilor şi a dialogului teologic. Pentru reşiţeni, cuvântul ecumenism a primit un sens nou de 20 de ani.

Acum 20 de ani, la Reşiţa, din iniţiativa unui grup de preoţi de diferite confesiuni din municipiu, s-a purces la un nou drum de apropiere a bisericilor creştine istorice. Astfel, în perioada 18-25 ianuarie 1993 se organiza pentru prima oară octava de rugăciune pentru unitatea creştinilor.

În cartea în patru limbi „Spălaţi-vă picioarele unul altuia. Ecumenism, între istorie şi prezent la Reşiţa = Waschet Euch gegenseitig die Füße. Ökumene zwischen Geschichte und Gegenwart in Reschitza = Mossátok meg egymás lábát. Az ökumenizmus története és jelene Resicabányán“, apărută la 10 ani de ecumenism sub semnătura părintelui Pál şi a mea, dânsul amintea de aceste prime zile: „Când am ajuns la Reşiţa, o dorinţă trăia în mine: să îi iubesc pe toţi, pe fiecare om, să mă întorc spre fiecare cu iubire. E normal că în mod special am încercat să fiu atent la preoţi şi pastori de oricare confesiune, căci ei sunt aceia cu care lucrăm în via Domnului aici în Reşiţa… Din 1993 încoace, Săptămâna ecumenică de rugăciune pentru unitatea creştinilor se desfăşoară cu regularitate şi în oraşul nostru, în fiecare an între 18 şi 25 ianuarie. Mai ales din 1999 încoace, de când participarea este deosebit de largă, cred că putem vorbi despre o săptămână de sărbătoare creştinească pentru întregul oraş“.

În prima seară din octava 2013, care s-a desfăşurat la Biserica Ortodoxă Română „Pogorârea Sfântului Duh“ din cartierul Lunca Bârzavei în data de 18 ianuarie, predica a fost susţinută de către iniţiatorul acestei mişcări la Reşiţa, arhidiaconul romano-catolic József Csaba Pál. Printre alte cuvinte de învăţătură, dânsul a trecut în revistă cei 20 de ani de rugăciuni în comun în diferitele biserici creştine istorice reşiţene, care au generat şi o multitudine de alte iniţiative în acest sens.

Doresc în continuare să accentuez cele amintite de pr. Pál, adăugând şi altele pe care le consider de asemenea importante pentru ultimii 20 de ani de trăire în comun la Reşiţa:

– Participarea creştinilor de diferite confesiuni din Reşiţa la diferite evenimente din programul vizitei Papei Ioan Paul al II-lea la Bucureşti, în 7-9 mai 1999, când a ieşit din sufletul miilor de credincioşi acel strigăt de neuitat, „Unitate!“;

– Participarea tinerilor reşiţeni de diferite confesiuni creştine, alături de preoţii lor, la a treia Adunare Ecumenică Europeană care a avut loc la Sibiu între 4 şi 9 septembrie 2007;

– Participarea unor episcopi ai bisericilor istorice din România la octavele organizate la Reşiţa;

– Întâlnirile ecumenice anuale şi lunare ale femeilor în diferitele biserici istorice creştine reşiţene;

– Manifestarea anuală ecumenică în Postul mare desfăşurată la Centrul Social „Frédéric Ozanam“ din Reşiţa, „Iubindu-L pe cel Răstignit, ne îndreptăm spre Sărbătoarea Luminii“ aflată anul acesta la cea de a VIII-a ediţie;

– Manifestarea din 14 ianuarie 2007 de la Reşiţa, cu participarea celor trei episcopi, PS Lucian Mic (ortodox), PS Alexandru Mesian (greco-catolic) şi PS Martin Roos (romano-catolic), cu prilejul înmânării oficiale a titlurilor de Cetăţean de Onoare al municipiului Reşiţa preoţilor dr. Vasile Petrica, József Csaba Pál, Marian Ilie Ştefănescu şi Makay Botond, un gest unic în ţara noastră, poate şi pe plan european;

– Cartea mai înainte amintită şi apărută la Reşiţa în anul 2003, cu prilejul împlinirii a 10 ani de octavă de rugăciune pentru unitatea creştinilor, editată de Asociaţia Germană de Cultură şi Educaţie a Adulţilor din Reşiţa;

– Organizarea timp de doi ani a Procesiunii ecumenice de Florii la Reşiţa, în 28.03.2010 şi 16.04.2011;

– Participarea la octava din Reşiţa a unor preoţi şi laici din Italia şi întoarcerea vizitei acestora, prin reprezentanţi din Reşiţa la manifestări ecumenice din această ţară;

– Diferite manifestări spirituale şi culturale, la care au participat în frăţietate reprezentanţi ai diferitelor confesiuni creştine;

Apariţii în mass-media scrisă, vorbită şi văzută locală, naţională şi internaţională.

Anul acesta, octava de rugăciune pentru unitatea creştinilor se desfăşoară în mai multe biserici reşiţene sub motto-ul „Ceea ce Dumnezeu cere de la noi“. (cf Miheia 6,6-8).

Să ne bucurăm împreună de cei 20 de ani de octavă şi să încercăm, fiecare după puterea noastră, să contribuim prin rugăciune la unitatea creştinilor, indiferent de confesiune sau limbă maternă, să participăm înpreună ori de câte ori ni se oferă prilejul la manifestări spirituale sau culturale care promovează unitatea creştină la Reşiţa!

Erwin Josef Ţigla

Adaugă comentariu