Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – La sfârşitul săptămânii trecute a avut loc şedinţa de întrunire a comisiilor locale pentru inventarierea terenurilor, constituite prin Ordin al Prefectului.

Potrivit prevederilor legii privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România, comisia constituită la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale este alcătuită dintr-un reprezentant al Instituţiei Prefectului (preşedinte al comisiei), primarul şi secretarul unităţii administrativ-teritoriale respective, un specialist în măsurători topografice şi în identificarea tarlalelor şi parcelelor din cadrul unităţii administrativ-teritoriale, un reprezentant al oficiului teritorial de cadastru şi publicitate imobiliară. În funcţie de specificul localităţii, din componenţa Comisiei mai pot face parte un reprezentant al Agenţiei Domeniilor Statului şi un reprezentant al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva.

Potrivit prevederilor legale, în termen de 180 de zile de la data constituirii, comisia are obligaţia de a întocmi situaţia terenurilor agricole, cu sau fără investiţii, şi forestiere, aflate în domeniu public sau privat al statului sau, după caz, al unităţii administrativ-teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate în parte.

Adaugă comentariu