Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Şomerii interesaţi de un job care nu este în localitatea de domiciliu pot beneficia de sprijin financiar.În acest moment, în toată ţara sunt vacante peste 8.023 de locuri de muncă, deşi nu multe sunt disponibile în Caraş-Severin. Totuşi, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sunt susţinute, în anumite condiţii, de stat, pentru a se angaja pe posturi care nu sunt din localitatea de domiciliu. În acest sens, este acordată fie o primă de încadrare, fie una de instalare. În cazul şomerilor indemnizaţi care se angajează într-o localitate situată la mai mult de 50 km distanţă de localitatea de domiciliu stabil, se poate solicita o primă de încadrare, egală cu dublul valorii indicatorului social de referinţă la data acordării (500 de lei).

Timp de un an, beneficiarii trebuie să se prezinte lunar la Agenţia de ocupare de care aparţin, pentru a face dovada că sunt încadraţi. Sunt scutiţi de această obligaţie în situaţia în care raporturile de serviciu încetează din motive ce nu le sunt imputabile. În caz contrar, ei vor trebui să returneze banii.

Cea de-a doua facilitate, prima de instalare, este acordată şomerilor indemnizaţi care se angajează legal într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă şi domiciliul. Aceasta este egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data instalării. Şi această categorie de beneficiari trebuie să dovedească, lunar, timp de un an, că au menţinut relaţiile de muncă.

Potrivit datelor centralizate la nivel naţional, cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile în Cluj, Bucureşti , Iaşi, Timiş şi Arad, unde numărul acestora se situează între 300 şi 1.400, Caraş-Severinul figurând în coada listei, cu doar patru. În total, aproape o mie de joburi sunt pentru cei cu studii superioare, în vreme ce pentru cei cu studii medii, profesionale sau pentru necalificaţi, numărul depăşeşte 7.000. Cele mai multe dintre acestea sunt în domeniul confecţiilor şi al textilelor, urmând muncitorii necalificaţi, lucrătorii în comerţ, sudorii, manipulanţii de mărfuri, vânzătorii, lăcătuşii, muncitorii la construcţiile metalice şi agenţii de securitate.

Antoniu Mocanu

1 Comment

Adaugă comentariu